Kimonkylä-Metsäuoti-Soiniitty-Mettälä-Elimäki kp

7:25 Metsäuoti 15.10
 X Kimonkylä    X
7:40 Soiniitty    X
 X Mettälä    X
 8.05 Elimäki, koulukeskus 14.35
Koulupäivisin